Algemene voorwaarden

A. Deelname is op eigen risico. Slager Hoeksma Duathlon Wolvega is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is Slager Hoeksma Duathlon Wolvega niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

B. De deelnemers voor de 1 kilometer zwemmen dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

C. In en om het zwembad en op het hardloop parcours dienen de aanwijzingen van het zwembadpersoneel en de organisatie opgevolgd te worden.

D. De minimumleeftijd is 16 jaar.

E. Slager Hoeksma Duathlon Wolvega kan het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten af te gelasten.

F. Door het besluit van het bestuur van Slager Hoeksma Duathlon Wolvega
het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

G. De deelnemer verklaart zich bekend te zijn met het feit dat deelname in goede gezondheid, zowel psychische als fysieke zin vereist is. De deelnemer verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

H. Elke deelnemer gaat akkoord met de betaling van de inschrijfgelden. Voor elke deelnemer bedraagt het inschrijfgeld € 10,00. Dit bedrag dient online via iDeal voldaan te worden.

I. De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door
Slager Hoeksma Duathlon Wolvega in een bestand opgeslagen.
Door deelname aan het evenement verleent de deelnemer toestemming aan de organisatie tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam, wedstrijdresultaten en foto’s, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

J. Afmeldingen dienen per e-mail gedaan te worden aan organisatie@duathlonwolvega.nl.
Door inschrijving erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement welke tevens gelden als algemene voorwaarden.