Stichting Duathlon Wolvega

Het bestuur van Stichting Duathlon Wolvega bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Edwin Hoogesteger
Secretaris: Rene Deems
Penningmeester: Peter van Huizen
Algemene Leden: Jeroen Buitenhuis en Anne Fennema

Stichting Duathlon Wolvega staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 76213676.

Het bankrekeningnummer van Stichting Duathlon Wolvega is
NL02 RABO 0349 0296 87.

Sinds 2016 ziet de organisatie van ‘Slager Hoeksma Duathlon Wolvega’
er als volgt uit:

  • Rene Deems – Interne workflow & Logistiek
  • Peter van Huizen – Interne workflow & Financiën
  • Anne Fennema – Facilitaire zaken
  • Jeroen Buitenhuis – Website & Tijdregistratie
  • Edwin Hoogesteger – Communicatie Sporters & Vrijwilligers
  • Marten Hoeksma – Sponsering

Deze organisatie, geholpen door een trouwe groep onmisbare vrijwilligers, heeft nog altijd dezelfde doelstelling als de initiators van 1990:
een jaarlijks terugkerend sportief en gezellige Duathlon organiseren voor sporters uit Wolvega e.o.